OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

S obzirom na ublažavanje mjera sigurnosti i zaštite radi sprječavanja…

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena CZSS Labin

R E P U B L I K A     H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU …