NAGRADA ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA U 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Više informacija na: