Centar za socijalnu skrb Labin sa sjedištem u Labinu, Istarska 1, javna je ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/46 URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012. godine.

Centar je osnovan za područje Grada Labina s prigradskim naseljima te četiri općine: Kršan, Pićan, Sveta Nedjelja i Raša. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području nadležnosti našeg Centra živi ukupno 22.658 stanovnika. U teritorijalnom obuhvatu Grada Labina nalazi se 17 naselja: Bartići, Breg, Duga Luka, Gondolići, Gora Glušići, Kapelica, Kranjci, Marceljani, Presika, Rabac, Ripenda Kosi, Ripenda Kras, Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež. Općina Kršan sastoji se od 23 naselja i to: Blaškovići, Boljevići, Čambarelići, Jasenovik, Kostrčani, Kožljak, Kršan, Lanišće, Lazarići, Letaj, Nova Vas, Plomin, Plomin Luka, Polje Čepić, Potpićan, Purgarija Čepić, Stepčići, Šušnjevica, Veljaki, Vozilići, Zagorje, Zankovci i Zatka Čepić. U sastavu općine Pićan je 10 naselja i to: Grobnik, Jakomići, Krbune, Kukurini, Montovani, Orič, Pićan, Sveta Katarina, Tupljak i Zajci. U sastavu općine Sveta Nedjelja je 21 naselje: Cere, Eržišće, Frančići, Jurazini, Kraj Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedešćina (općinsko središte), Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari i Županići. U sastavu općine Raša su 23 naselja: Barbići, Brgod, Brovinje, Crni, Diminići, Drenje, Koromačno, Krapan, Kunj, Letajac, Most-Raša, Polje, Raša, Ravni, Skitača, Stanišovi, Sveta Marina, Sveti Bartul, Škvaranska, Topid, Trget, Trgetari i Viškovići.

Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Korisnik socijalne skrbi je svaka osoba i/ili obitelj kojoj je potrebna stručna i novčana pomoć u otklanjanju nepovoljnih osobnih ili obiteljskih okolnosti zbog kojih bez potpore socijalne skrbi nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, održati kvalitetu života i/ili štititi svoja prava i interese ima pravo na socijalnu skrb u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Prema svim korisnicima socijalnih usluga postupa se s dostojanstvom i poštovanjem bez diskriminacije i s poštivanjem temeljnih ljudskih prava.